We współczesnej hodowli duże znaczenie ma jakość zboża oraz jego odporność na stres. Podstawowym kierunkiem w uprawie zbóż jest wysoka plenność, odporność zarówno na stres fizyczny i biologiczny. Zboża bowiem są podstawowymi produktami jeśli chodzi o zaspokojenie żywnościowe naszego kraju. Wprowadzanie limitów powierzchni uprawnych wielu gatunków roślin uprawnych jest...